Synvest

4205 Beleggers gingen u voor
Nederlands grootste beleggingsfonds in Duits vastgoed
Persoonlijk Afgestemd op uw situatie
Vragen? Bel direct 085 - 066 5072 9:00 - 17:00
8,8/10
8,8/10
224 reviews
4205 Beleggers gingen u voor
Nederlands grootste beleggingsfonds in Duits vastgoed
Persoonlijk Afgestemd op uw situatie
Vragen? Bel direct 085 - 066 5072 9:00 - 17:00
Risico’s en kosten Aan dit product zijn risico's en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de EBI. Omdat beleggen in vastgoed een lange termijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht. Met beleggen kunnen goede rendementen behaald worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen ook risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn marktrisico's, renterisico's, verhuur- en leegstandrisico's en liquiditeitsrisico's.

Ervaringen met beleggen in Duits vastgoed

Waarom Beleggen in Duits vastgoed met SynVest? 

Kies voor SynVest, daar kunt u op bouwen

Duitsland heeft een sterke en stabiele economie. De sterkste zelfs van Europa. Bovendien is de huidige lage hypotheekrente gunstig voor de financiering van panden. Dit maakt beleggen in Duits vastgoed aantrekkelijk. Beleggers profiteren van een stabiele waardegroei van het vastgoed en een hoog direct rendement uit de huurinkomsten. SynVest telt meer dan 100 objecten en circa 5.000 beleggers.

Het SynVest German RealEstate Fund biedt een uitstekend rendement met een overzichtelijk risico. Het fonds is opgericht in 2011 en belegt in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over heel Duitsland.

SynVest Fund Management is als beheerder ingeschreven in het register van de AFM. Aan dit product zijn risico’s en (uitstap)kosten verbonden. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de EBI.

Heeft u nog vragen?

Dit zijn de meestgestelde vragen aan SynVest

Zijn er risico's en kosten?

Ja, beleggen is niet zonder risico. Denkt u aan beleggen, loop dan geen onnodig risico en houd rekening met:
- Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging
- Aan het product zijn risico's verbonden (zoals marktrisico, renterisico en leegstandsrisico) en kosten (zoals beheer- en uitstapkosten)
- Over deze risico's en de kosten leest u meer in het Prospectus en de Essentiële beleggersinformatie of op www.synvest.nl.

Wat is voorschotdividend?

De winst die een beleggingsfonds uitkeert, heet dividend. Meestal keert een fonds eenmalig dividend uit aan het eind van het jaar. Bij het SynVest German RealEstate Fund gaat het anders. Dit fonds keert iedere maand een vast bedrag uit als voorschot op de verwachte winst van dat jaar. Dit bedrag heet voorschotdividend. Bij een vastgoedfonds is het mogelijk om een goede inschatting te maken van de winst. De huuropbrengsten liggen vaak vast in jarenlange contracten en voor het onderhoud is een plan gemaakt. Natuurlijk kan er tijdelijk leegstand ontstaan, maar doordat het SynVest German RealEstate Fund veel objecten heeft, kan dit risico worden opgevangen. Daarom is het voor SynVest mogelijk om een voorschotdividend van, op dit moment 4% op jaarbasis, maandelijks uit te keren. Daarbij heeft u zelf de keuze of u dit bedrag op uw rekening wilt ontvangen, of dat u het direct weer herbelegt in het fonds.

Hoe wordt het voorschotdividend bepaald?

- de verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
- de verwachte huuropbrengsten
- de verwachte onderhoudskosten
- de beheerkosten

Waarom geldt er een uitstaptermijn als ik mijn belegging wil verkopen?

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen, hanteren we een maximale uitstaptermijn. Als er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, kan het zijn dat wij vastgoed moeten verkopen om u te kunnen betalen. Dit verkoopproces duurt in Duitsland veel langer dan in Nederland en het kost tijd om een goede prijs te realiseren. De uitstaptermijn is tot €100.000 euro 3 maanden, van €100.000 tot €500.000 maximaal 6 maanden en vanaf €500.000 maximaal 12 maanden.

Wanneer ontvang ik mijn eerste dividend?

Als wij uw storting voor het eind de maand hebben ontvangen, gaat de belegging in op de eerste van de volgende maand. Het voorschotdividend wordt iedere maand rond de 6e werkdag aan u uitgekeerd of herbelegd.

Dit leggen we graag uit met een voorbeeld: U maakt op 15 januari een bedrag over naar SynVest. De belegging start per 1 februari. U ontvangt vervolgens het voorschotdividend van februari rond de 6e werkdag in maart. Kiest u voor herbeleggen? Dan wordt dit bedrag direct in maart herbelegd.

Wat gebeurt er met mijn geld als SynVest failliet gaat?

Als u een bedrag overmaakt naar SynVest, stort u dit bedrag op de bankrekening van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen (STAK). De STAK staat los van SynVest Asset Management. Dus wanneer SynVest Asset Management failliet zou gaan, heeft dit geen gevolgen voor uw inleg.

Waarom moet ik hogere uitstapkosten betalen als ik binnen 3 jaar mijn belegging wil verkopen?

Beleggen in vastgoed is een langetermijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekoste en overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste 3 jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds en niet aan de beheerder.

De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3: 5%. Na 3 jaar zijn de uitstapkosten 2,5%.

Beleggen op uw manier

Direct beleggen in Duits vastgoed met kans op hoge rendementen

Wilt u met SynVest beleggen in Duits vastgoed? Vraag meer informatie aan over uw mogelijkheden!